U kan bij ons terecht voor advies, onderzoek en behandeling van:

* Stotteren

Stotteren en broddelen bij zeer jonge kinderen, lagere schoolleerlingen, adolescenten en volwassenen. Behandeling van spreekvrees.

* Stemstoornissen

Stemproblemen door foutief stemgebruik en na ziekte of ongeval. Stemcoaching bij beroepssprekers.

* Leerstoornissen

Dyslexie, dyscalculie, concentratiestoornissen en leren studeren.

* Neurologische stoornissen

Afasie en dysarthrie (vaak na CVA of ongeval), logopedie bij de ziekte van Parkinson, ALS,...

* Articulatieproblemen

Zowel bij kinderen als volwassenen.

* Taalstoornissen

Taalachterstand bij kinderen.

* Afwijkend mondgedrag

Mondmotorische problemen, infantiel slikpatroon, duimzuigen en open mondgedrag